Jiangxi Jiyu New Material Co., Ltd.
현재 위치:
메인 페이지
/
/
명예

명예

Description:
Description:
Information

명예

 

 

z z z

Scan the QR code to read on your phone

연락주세요

장시 지유 신소재 유한 회사

전화:0794-7121708

팩스:0794-7121705
우편함:jiyumat@163.com

주소:장시성 푸 저우시 리 촨현 공업 단지 핑 가오 7로

Jiangxi Jiyu New Material Co., Ltd.

우리를 따라

Copyright: Jiangxi Jiyu New Material Co., Ltd.     ICP19013802-1       Powered by www.300.cn